Novosti

Utorak, 24.02.2015.
OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA VEZANO UZ ČLANAK 13.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA BABINA GREDAVladimira Nazora 332 276 Babina Greda Obavijest o sprječavanju sukoba interese vezanouz članak 13. Zakona o javnoj nabavi Na temelju izjave iz članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, ne postoje gospodarski subjekti s kojima javni naručitelj Općina Babina Greda, Vladimira nazora 3, 32276... pročitajte više
Četvrtak, 22.01.2015.
ODLUKA ZA ODOBRAVANJE SUFINACIRANJA POLJOPRIVREDNIKA SA PODRUČJA OPĆINE BABINA GREDA

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA BABINA GREDAOPĆINSKI NAČELNIKKLASA: 320-01/15-01/1URBROJ: 2212/02-02/15-01-1Babina Greda, 07. siječnja,2015. godineNa temelju članka 30. Statuta Općine Babina Greda ("Sl.vjesnik" 11/09, 04/13, 03/14),a u skladu sa Proračunom za 2015. godinu, dana 07. siječnja 2015. godine općinski... pročitajte više
Četvrtak, 15.01.2015.
OBAVIJEST građanima koji su u postupku stambenog zbrinjavanja o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJISlužba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Vukovar V U K O V A R O B A V I J E S Tgrađanima koji su u postupku stambenog zbrinjavanjao kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje Uredbom Vlade... pročitajte više