Novosti

Petak, 14.11.2014.
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

Prijedlog proračuna za 2015. godinu.Prijedlog proračuna daje načelnik Općine Babina Greda Josip Krnić uz suglasnost odbora za finacije i proračun.Mole se mještani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na predloženi prijedlog proračuna u roku 10 dana , pismeno u Općinu Babina Greda.U KATEGORIJI: POLITIKA I RAD OPĆINE - PRORAČUN... pročitajte više
Četvrtak, 23.10.2014.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJI

Pravilnik o ustroju, sadržaju i vođenju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija - obrasci.Nalazi se u kategoriji : POLITIKA I RAD OPĆINE - PRAVILNIK O USTROJU,SADRŽAJU I VOĐENJU SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA - OBRASCI

Petak, 26.09.2014.
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA OPREMANJE INTERIJERA VATROGASNOG DOMA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za opremanje interijera Vatrogasnog doma.

Više na : Politika i rad općine - Natječaji i javni pozivi - Odluka za opremanje interijera Vatrogasnog doma