Novosti

Srijeda, 10.09.2014.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OPREMANJE INTERIJERA ZGRADE VATROGASNOG DOMA

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA BABINA GREDAOPĆINSKI NAČELNIKKLASA.: 030-07/14-01/1UR.BROJ: 2212/02-02/14-01-1U Babina Greda 10. rujan, 2014.g. EKO-PET d.o.o. Bošnjačka 7 32 270 Županja MODEA d.o.o. Ivana Gundulića 32 260 Gunja NARCOR d.o.o.. Bošnjačka 7 32 270 ŽupanjaPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDED O K U M E N T A C I... pročitajte više
Utorak, 09.09.2014.
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE-ČITAONICE

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izgranju javne zgrade-čitaonice i Zapisnik o otvaranju, pregledu,ocijeni i prijedlogu odabira ponude možete preuzeti u Rubrici: POLITIKA I RAD OPĆINE - NATJEČAJI I JAVNI POZIVI
Petak, 29.08.2014.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE - ČITAONICE

BRKIĆ – GRAĐEVINSKI OBRTBeravci 27135 221 BeravciSTRONG j.d.o.o.Berava 2732 276 Babina GredaGRAĐENJE MIRA j.d.o.o.Sajmište 2332 276 Babina GredaUPUTE PONUDITELJIMAU POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA IZGRADNJUJAVNE ZGRADE ČITAONICE UOPĆINI BABINA GREDATemeljem Odluke o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelnevrijednosti objavljene u Službenom... pročitajte više