Novosti

Petak, 26.09.2014.
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA OPREMANJE INTERIJERA VATROGASNOG DOMA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za opremanje interijera Vatrogasnog doma.

Više na : Politika i rad općine - Natječaji i javni pozivi - Odluka za opremanje interijera Vatrogasnog doma
Utorak, 09.09.2014.
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE-ČITAONICE

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izgranju javne zgrade-čitaonice i Zapisnik o otvaranju, pregledu,ocijeni i prijedlogu odabira ponude možete preuzeti u Rubrici: POLITIKA I RAD OPĆINE - NATJEČAJI I JAVNI POZIVI
Petak, 18.07.2014.
PROCEDURU OBRAČUNA, NAPLATE I KONTROLE NAPLATE PRIHODA

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA BABINA GREDAOPĆINSKI NAČELNIKKLASA.: 415-01/14-01/4UR.BROJ: 2212/02-02/14-01-1U Babina Greda 17. srpanj 2014.gNa temelju članka 30 Statuta Općine Babina Greda (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br..11/09, 04/13 i 03/14) Načelnik Općine Babina Greda donosi :PROCEDURU OBRAČUNA,... pročitajte više