Novosti

Četvrtak, 23.10.2014.
PRAVILNIK O USTROJU,SADRŽAJU I VOĐENJU SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA - OBRASCI

Pravilnik o ustroju, sadržaju i vođenju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija - obrasci.

Nalazi se u kategoriji : POLITIKA I RAD OPĆINE - PRAVILNIK O USTROJU,SADRŽAJU I VOĐENJU SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA - OBRASCI

Petak, 26.09.2014.
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA OPREMANJE INTERIJERA VATROGASNOG DOMA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za opremanje interijera Vatrogasnog doma.

Više na : Politika i rad općine - Natječaji i javni pozivi - Odluka za opremanje interijera Vatrogasnog doma
Utorak, 09.09.2014.
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA IZGRADNJU JAVNE ZGRADE-ČITAONICE

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izgranju javne zgrade-čitaonice i Zapisnik o otvaranju, pregledu,ocijeni i prijedlogu odabira ponude možete preuzeti u Rubrici: POLITIKA I RAD OPĆINE - NATJEČAJI I JAVNI POZIVI